TILSTEDEVÆRELSE her og nå
TILSTEDEVÆRELSE!

Hva vil det si å VÆRE helt og fullt TILSTEDE?

Det synes jeg selv er et godt filosofisk spørsmål. Det er så definitivt ikke et spørsmål som det finnes et og kun et fasitsvar på. Kanskje det ikke er mulig og være helt og fullt tilstede.

Jeg har lyst å dele mine tanker rundt dette spørsmålet, da jeg synes det er så utrolig stort og viktig tema i den tiden vi lever i, med alle de ytre stimuli og impulser vi influeres av hver eneste dag. Jeg vil skille mellom VÆRE og TILSTEDE.

Hva vil det si å VÆRE?

For meg der jeg er i livet mitt akkurat nå, er det å VÆRE jeg som individ i interaksjon med TILSTEDE, som er interaksjonen med omgivelsene akkurat her og nå i dette sekund. Hva er det som preger det å VÆRE? Det er hvor fri vi klarer å være fra ting vi har opplevd i fortiden, våre drømmer for fremtiden og hvordan vi lar oss påvirke og tolker omgivelsene. Hvordan vi er påvirket og preget av disse elementene bestemmer hvordan vi vil VÆRE helt og fullt TILSTEDE i nuet.

Etter min mening består altså det å VÆRE av alt vi har opplevd og opplever, det vi drømmer om for fremtiden og hvilke muligheter vi har til å håndtere det.

Hva menes med TILSTEDE?

TILSTEDE er interaksjonen vi som individer har med omgivelsene våre hver eneste dag, hvert eneste sekund. Denne interaksjonen preges av om vi klarer å VÆRE helt og fullt, hær og nå. Etter min oppfatning så er det viktigste for å være helt og fullt tilstede at vi har kontakt med oss selv.

På reisen min her i Asia så ønsker jeg å være tilstede i det som skjer her og nå og la det der hjemme være hjemme for en stund. Jeg har ikke helt landet ennå og jeg vet ikke om jeg kommer til å lande helt heller. Jeg kjenner på at jeg bærer livet mitt fra Norge med meg inni meg, selv om jeg ikke er fysisk tilstede i landet. Det som jeg opplever som bra med å være her er at jeg møter meg selv på nye måter, siden jeg er i en annen kultur med nye mennesker jeg må forholde meg til i min TILSTEDEVÆRELSE. Jeg merker at min tilstedeværelse preges av den jeg er, og at de personlige sidene mine kommer frem i interaksjonen med de jeg omgås med. Siden dette er mennesker jeg kun har kjent en kort tid så er det mye historie som preger TILSTEDEVÆRELSEN min hjemme, som ikke preger meg på samme måte her. Jeg føler meg renere til sinns i min TILSTEDEVÆRELSE.

Det er to metaforer som jeg ønsker å bruke for å beskrive min oppfattelse her og nå av hva som preger TILSTEDEVÆRELSE. Den ene er det berømmelige isfjellet og det andre er en sky. 

Isfjellet representerer for meg at det er en liten del av meg som jeg er bevisst på at jeg ER som er isfjellet over vannflaten, og at det ligger mye under vannflaten i underbevisstheten som jeg ikke har full kjennskap til. En ting er det som jeg er bevisst det kan jeg jobbe med og bearbeide for å bli mer tilstede i nuet. Det som er i underbevisstheten er det mer komplisert å jobbe med.

Skyen representerer for meg alle forstyrrelsene som er mellom meg som individ og mulighetene mine for å VÆRE helt og fullt TILSTEDE i interaksjonen med omgivelsene. Denne skyen inneholder elementer fra bevisstheten, underbevisstheten, tidligere opplevelser med å være TILSTEDE i interaksjon med omgivelsene og drømmene for fremtiden. Jo større denne skyen er, jo vanskeligere er det til å oppnå TILSTEDEVÆRELSE. 

I den tiden vi lever i den vestlige verden får vi veldig mye ytre impulser fra jobb, fritidsaktiviteter, media, internett, venner m.m. Vi er også opptatt med å fylle tiden vår med maksimalt innhold. Får vi nok tid til å reflektere og absorbere alle impulsene vi blir utsatt for i vår TILSTEDEVÆRELSE? Hvor mye tilstede er vi egentlig? Jeg skal ikke gi noe svar på det da jeg ikke har det. 

Nå sitter jeg på en klosterskole for hjemløse barn og barn fra mindre bemidlede familier i Myanmar. Jeg er her for å undervise i engelsk. De som kontakter meg utenom timene er de som er mest ivrig på å lære seg engelsk. Det koster dem mye å ta kontakt med meg siden jeg er utlending. De har ikke egne pc?er. De mest avanserte internettbrukerne går på nettkafe en gang i uken for å søke på internett. De har nesten ikke tilgang på engelsk språklig litteratur. Hva tror du dette gjør med deres TILSTEDEVÆRELSE? Vil den være annerledes enn den TILSTEDEVÆRELSEN vi har i vesten? De er like smarte som oss og like ivrige etter å lære som oss. De har bare ikke de samme mulighetene.  Er vår tilstedeværelse bedre enn deres? Jeg kan komme med mange lignende eksempler på at forskjellene mellom her jeg er akkurat her og nå, og hjemme er ganske stor. Jeg kan ikke snakke for andre enn meg selv. Min tilstedeværelse med disse barna, lærerne og munkene jeg har rundt meg her, er annerledes enn den tilstedeværelsen jeg har hjemme. Ikke bedre, ikke verre, bare annerledes. 

Jeg har ikke tenkt å komme med forslag til hvordan man kan jobbe med sin egen TILSTEDEVÆRELSE. Det har jeg ikke kompetanse til å utale meg om. Det eneste rådet jeg kan gi som jeg tror er vesentlig, er at man setter av nok tid med seg selv til å absorbere alle inntrykk man utsettes for iløpet av en dag.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Ingvill Ytreland

Ingvill Ytreland

43, Oslo

Livet er utrolig herlig. Jeg er opptatt av at vi lever kun en gang, og forsøker å leve et liv med mening hver eneste dag. Hva som gir livet mening er så variert. Jeg har lyst å dele tanker, erfaringer og gode oplevelser med dere som gir mitt liv innhold og ettertanke.

Kategorier

Arkiv

hits